Andris Nelsons, Håkan Hardenberger & Gewandhausorchester Leipzig

Andris Nelsons, Håkan Hardenberger & Gewandhausorchester Leipzig
Donnerstag | 11. Oktober 2018 | 19:00 Uhr


Efter flera internationella stjärnbesök på Malmö Live, som London Symphony Orchestra & Yuja Wang, operacelebriteterna Juan Diego Flórez och Dmitri Hvorostovsky och legenden Philip Glass, välkomnar vi nu Andris Nelsons och Gewandhausorchester Leipzig med Håkan Hardenberger som trumpetsolist!

En mångfacetterad tonsättare
Den västtyske tonsättaren Bernd Alois Zimmermanns musikstil låter sig inte självklart karakteriseras som avantgardistisk, seriell eller postmodernistisk eftersom den är ett resultat av flera olika tekniker och stilar. Exempelvis förekommer tolvtonsteknik i kvällens verk och Zimmermann använder sig också av musikaliska citat.

Kompositionsstudierna inleddes vid musikhögskolan i Köln 1938 och efter avbrott under andra världskriget fullbordades studierna 1948-1950 med sommarkurser i Darmstadt där Zimmermann mötte lärare som René Leibkovich och Wolfgang Fortner. I slutet av 1950-talet erhöll Zimmermann ett Rom-stipendium och tog också vid denna tid över efter Frank Martin som professor i komposition och filmmusik vid musikhögskolan i Köln. Det stora genombrottet kom 1965 med operan Die Soldaten, som först betraktades som ospelbar. Uruppförandet fördröjdes ytterligare av att det krävdes oerhört många personer för att sätta upp operan. Zimmermanns sista år blev dystra. Han drabbades av en obotlig ögonsjukdom och därefter av psykiska problem. Han tog sitt liv 1970, några dagar efter det att han fullbordat verket Ich wandte mich und sah an alles Unrecht das geschah unter der Sonne.

I partituret till trumpetkonserten Nobody knows de trouble I see hittar man spännande inslag av jazzinstrument i den traditionella orkesteruppställningen. Det föreskrivs bland annat jazzklarinett, alt-, tenor- och barytonsaxofoner, jazztrumpeter, jazztromboner, gitarr och hammondorgel. Här lämnade Zimmermann de stilistiska allfartsvägarna och fick utstå kritik för att ha blandat vitt skilda musikaliska element, i detta fallet jazz, Stravinskijs neoklassiska stil, atonalitet och tolvtonsteknik. Men Zimmermann gick, liksom den samtida italienske tonsättarkollegan Luciano Berio, sin egen väg utanför de modernistiska ideologierna och skapade framgångsrika verk som följd. Trumpetkonserten framförs i en sats men tonsättaren har under kompositionsarbetet utgått från tre korta delar: koralpreludium, fri variationsform och jazz, modifierad som konsertmusik.

Stor romantisk orkester
Mahler påbörjade sin väldiga Symfoni nr 5 i Maiernegg 1901. Han komponerade satserna i en annan ordning än de sedan presenterades. Först tillkom tredje satsen, därefter nummer ett och två och sist nummer fyra och fem. Symfonin uruppfördes med Gürzenich Orchester 1904 under ledning av tonsättaren. Instrumentuppbådet är stort med fyrdubbla träblås, sex horn, fyra trumpeter, tre tromboner, tuba, stort slagverk, harpa och stor stråkorkester. En mycket rik klangfärgspalett!

Inför arbetet med femte symfonin hade Mahler studerat Bachs kontrapunktteknik och lät nu denna nya tekniska passion, ‚intensiv kontrapunkt‘ som han själv kallade den, influera honom i de kommande fem symfonierna med start i nummer fem. Revideringsarbetet med femte symfonin pågick ända fram till Mahlers död. Han var uppenbarligen inte riktigt nöjd med detaljerna i verket, och flera versioner fanns tillgängliga efter hans död. År 1964 kom ‚First critical edition‘ men därefter upptäcktes ytterligare en version från Mahlers hand och först 1989 publicerades Karl Heinz Füssls ‚Second critical edition‘. Det är i huvudsak den som gäller idag. Anledningen till att Mahler bearbetade sina verk in i det sista är förmodligen den att han som dirigent ville ta med många av sina dirigentangivelser, framförallt inom dynamik och instrumentation, och att han ville utveckla sitt tonspråk vilket säkert föranledde justeringar både i melodik, harmonik och rytmik.

Håkan Hardenberger trumpet
Håkan Hardenberger är vår tids störste trumpetsolist. Vid sidan av hans fenomenala framföranden av den klassiska repertoaren är han även högt ansedd som pionjär för ny, betydande och virtuos repertoar för sitt instrument. Håkan Hardenberger framträder med världsledande orkestrar såsom New York Philharmonic, Boston Symphony, Wiener Philharmoniker och London Symphony Orchestra. Håkan Hardenberger, född och uppvuxen i Malmö började studera trumpet som 8-åring för Bo Nilsson, tidigare trumpetare i Malmö SymfoniOrkester.